Az EHISZ Zrt. minőségpolitikája

Gazdasági társaságunk minőségirányításának célja a kivitelezői tevékenység egyenletes minőségének biztosítása, megfelelve vevőink tevékenységünkkel szemben támasztott igényeinek, továbbá a jogszabályi és egyéb szabályozó követelményeknek.

A rendszer által biztosított megfelelőség alapján versenyképességünk és piaci alkalmazkodó képességünk javulásával számolunk, mely egyúttal gazdálkodásunk stabilitásában és eredményeiben is tükröződik. Folyamatos jövedelem biztosításával teremtünk alapot céljaink megvalósításához.

Célkitűzésünk eléréséhez eszköznek tekintjük az integrált MSZ EN ISO 9001:2015 / MSZ EN ISO 14001:2015 és FSC® (FSC-C165421) CoC szabványok előírásainak teljesítését és annak nemzetközileg elismert független szervezettel történő tanúsíttatását.

Gazdasági társaságunk vezetése folyamatosan kezdeményezi az új módszerek, eszközök alkalmazását, kiemelten kezelve a munkavállalók minőségszemléletének folyamatos javítását, megismertetve a hibaforrások feltárásának és megelőzésének fontosságát.

Tevékenységünk minőségének folyamatos és tervszerű fejlesztésére összehangolt tevékenységet folytatunk.

A Társaság vezetése a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése érdekében a minőségcélokat éves tervben fogalmazta meg és teszi közzé. Ezen terv végrehajtását minden egyes munkavállalójától megköveteli.

Munkavállalóinkban tudatosítjuk, hogy alapvető feladatuk a vállalkozási szerződések keretei között a vevőkör igényeinek legmagasabb szintű kielégítése, különös figyelemmel az élet- és vagyonvédelemre, a környezetvédelemre, az energiatakarékosságra és a biztonságos üzemvitelre. A vevők elégedettségét rendszeresen mérjük, kiértékeljük és annak javítását fontos feladatunknak tekintjük.

Az egyenletes minőség biztosítása érdekében csak olyan beszállítókkal építünk ki és tartunk fenn kapcsolatot, akik termékeikkel ehhez hosszú távon hozzájárulnak.

A minőség szem előtt tartása a Zrt. minden munkavállalójának kiemelt feladata és felelőssége. Ez termékeink piaci sikerének, Társaságunk hatékonyságának, jövőjének alapja.

Az EHISZ Zrt. − az emberi élet minőségét alapvetően meghatározó környezet védelmének érdekében − külön gondot fordít termékeinek, gyártási folyamatainak környezetbarát kialakítására.

Eger, 2021. április 06.

Honti Gyula
igazgató