Az EHISZ Zrt. minőségpolitikája

A jó és egységes minőség biztosítása napi szinten a felhasznált anyagok és az alkalmazott technológia szabványosítása útján valósulhat meg. Ezek szem előtt tartásával társaságunk vezetése folyamatosan kezdeményezi új módszerek, technológiák, és eszközök bevezetését, amelyekkel biztosítható a folyamatos jövedelemtermelés. Fontos feladat továbbá a fenti követelmények kielégítéséhez a személyi, tárgyi és szervezeti feltételek megteremtése, ezek összehangolt működtetése, munkavállalóink minőségszemléletének folyamatos javítása, a hibaforrások feltárása, és ezek megelőzése.

Célkitűzésünk, hogy az iparág fejlődésével lépést tartva figyeljük társaságunk számára már hozzáférhető új technológiák, anyagok piacát és biztosítsuk ezek mind szélesebb körű felhasználását gyártmányainkhoz, minél jobban megfelelve vevőink termékeinkkel szemben támasztott követelményeinek. Tevékenységünk és fejlesztéseink a vevőkörünk igényeinek maradéktalan, jó minőségű kiszolgálását kell, hogy biztosítsa.

Az új anyagok esetenként lehetővé-, máskor szükségessé teszik a gyártástechnológia fejlesztését. E tekintetben csak azokat a változtatásokat tekintjük fejlődésnek, amelyek az önköltség csökkentésén túl, a minőségnek és a környezetbarát eljárásoknak a javítását, de legalább szinten tartását képesek biztosítani.

A humánpolitikai munka során megfelelő körültekintéssel kell kiépíteni a cég szakember gárdáját. Ennek során a szorosan vett szakmai képzettségen túlmenően vizsgálni és mérlegelni kell a jövendő munkatárs személyiségének azokat a jellemzőit is, melyek jövendő munkakörében segíthetik, esetleg hátráltathatják minőségpolitikai céljaink megvalósítását. Ki kell alakítani az anyagi érdekeltség egy olyan rendszerét, amely a technológiai fegyelemre, a biztonságos munkavégzésre irányuló utasítások betartására és ezek segítségével kifogástalan minőségű termékek előállítására ösztönöz. Az anyagi érdekeltségi rendszer járuljon hozzá a stabil szakember gárda kialakításához és megtartásához. Azokon a területeken, ahol speciális szaktudás szükséges, gondoskodni kell a továbbképzésről.

A fenti minőségpolitikai irányelvek betartásával kívánunk olyan politikát és célokat kialakítani illetve bevezetni, amelyek figyelembe veszik a jogszabályi és a Részvénytársaság által vállalt egyéb követelményeket,a rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb kihasználását és dolgozóink biztonságos munkavégzését a lehető legkisebb környezeti terhelés mellett.

Eger, 2018. szeptember 18.

Jakab László
ügyvezető igazgató