• light
    TEKINTSE MEG CÉGÜNK
    FEJLESZTÉSEIT
    és pályázatait!

Fejlesztések és pályázatok

Telep és technológiai fejlesztés Uniós forrásból.

A EHISZ Ipari és Szolgáltató Zrt. 207,7 millió forint, az Európai Uniós támogatást nyert el a Széchenyi 2020 Program keretében kiírt GINOP 1.2.1-15 pályázati felhíváson. A több mint 400 millió forint összköltségű beruházással a cég egri telephelyét bővítettük és jelentős gépi beruházást hajtottunk végre.

AZ EHISZ Zrt, mint a hullámlemez csomagoló-eszközök gyártója a beruházást követően, évi 15 millió négyzetméter hullámkarton lemez feldolgozására alkalmas gyártókapacitással és logisztikai kiszolgáló infrastruktúrával rendelkezik.

A nagyobb piaci lefedettség elérése érdekében egy átfogó, több lépcsősre tervezett beruházás sorozat második ütemét valósítottuk meg. A megvalósult projekt révén a megfelelő infrastruktúra és korszerű technológia rendelkezésre állásával a társaság számára lehetővé válik a kedvezőbb piaci pozíció megszerzése és új ipari szegmens kiszolgálása.
Ebben a projektben megvalósult a meglévő raktár és üzemház bővítése közel 1000 m2 nagyságban, továbbá a szociális kiszolgáló helyiségek kialakítása 100 millió Ft értékben. 300 millió Ft értékben technológiai berendezések beszerzése valósult meg, a következők szerint, új síkágyas kimetszőgép, ragasztó hajtogató pálya, három szín nyomtatására alkalmas Slotter réselőgép, hulladék bálázógép, továbbá számos kisebb, a gyártást segítő berendezés.

A beruházásnak köszönhetően jelentősen bővül gyártási kapacitásunk és termékeink minősége. Cégünk közel 60 munkavállalójának munkahelyét megőrizzük és további munkahelyeket teremtettünk.
A fejlesztés további eredménye a jelentős gyártási hatékonyság növekedése, amely biztosítja a nagyobb piaci részesedés elérését és a vállalkozás hosszú távú stratégiájának megvalósítását. Ezek a fejlődési lehetőségek csak egy nagyobb átfogó fejlesztéssel valósítható meg, mind a termékek szintjén, mind a kiszolgáló infrastruktúrát illetően. Ezek megvalósítása egy kizárólag Magyar tulajdonú vállalkozás számára jelentős terhet jelentene a kormány által nyújtott pályázati lehetőségek nélkül.
Tervezzük a fejlesztés harmadik ütemének megvalósítását a GINOP 1.2.1-16 pályázati forrás segítségével. A harmadik ütem megvalósulásával tudnánk befejezni a teljes fejlesztési programunkat. Ezzel válna lehetővé számunkra minden gyártási terület korszerű és hatékony eszköz ellátottsága.
A projekt a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság által kezelt GINOP-1.2.1-15-2015-00033 pályázat keretében valósul meg.

A beruházás kezdete: 2015. szeptember 01.
A beruházás befejezése 2017. január 31-vel megtörtént.

logo eu

Az EHISZ Ipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. 60 millió forint, az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatást nyert el az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért című pályázati felhíváson. A csaknem 100 millió forint összköltségű beruházással cégünk telephelyét korszerűsítettük és bővítettük.

2010-ben megvásároltunk a jelenlegi telephelyünkkel azonos címen lévő 6096 m2-es területet a rajta lévő rossz állapotú üzemcsarnokkal és a hozzá tartozó szociális helyiségekkel együtt. Ennek felújítására 2013. decemberében megjelenő ÉMOP-1.1.1/FB-13-2013/0064 pályázaton sikerült támogatást nyernünk.
Ennek keretében első ütemben megvalósítottuk a három egységből álló üzemcsarnok teljes felújítását, amelyre

60 millió forint

vissza nem térítendő támogatást kaptunk.

logo

Az első ütemben csak építészeti munkákat valósítottunk meg, megteremtve annak a lehetőségét, hogy az esetleges újabb pályázati lehetőséggel már technológiai beruházásokat akadálytalanul végre tudjunk hajtani, biztosítva azok helyigényét.
Ezen beruházásunkat sikeresen végrehajtottuk és első ütemként megvalósult egy korszerű üzemház kialakítása. Elkészült egy korszerű, a jelenkor kihívásainak mindenben eleget tevő műhelycsarnok, gazdaságos fűtési és világítási rendszerrel és kiváló hőszigetelési jellemzőkkel. Beépítettünk egy 16 kW-os napelem rendszert, amely a leendő beépített technológiánk 25 %-nak biztosítja a villamos energiát. Ez már jelenleg is villamos energiát termel, amelyet értékesítünk a villamos szolgáltató felé.
2015. februárjában megtörtént a végleges műszaki átadás. A pályázati elszámolásként a záró kifizetési kérelem 2015. május 15-én beadásra került, melyet a NORDA pályázat kezelő cég el is fogadott.
Második ütemben tervezzük az üzemház technológiával történő betelepítését és a szociális rész felújítását.

A Projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.
A pályázat bonyolítását a NORDA Északmagyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 
3525 Miskolc Széchenyi utca 107.  végezte.

 

2010-ben a KEOP-5.3.0/B jelű Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program rendszeréhez benyújtott „Fűtés korszerűsítése kondenzációs kazánokkal, melegvíz előállítás napkollektorokkal” című pályázatunk 2011 áprilisában 9.677.249 Ft támogatást nyert. Ezt a beruházást 2011. augusztus 30-án be is fejeztük az Ehisz Ipari és Szolgálató Zrt. Eger Meder út 26. szám alatt telephelyén. A fejlesztés által a használati melegvíz ellátásunkat a nyári hónapokban teljes egészében alternatív energiaforrásból biztosítjuk. Beépítésre került nyolc darab napkollektor, ami a nyári hónapokban a teljes használati meleg víz ellátásunkat biztosítja. A téli hónapokban a fűtési rendszer melegítésébe is besegít. A fejlesztés során beépített gázkazánok jelentős megtakarítást eredményeznek a földgáz felhasználás terén. A pályázat megvalósításával jelentős energiamegtakarítás mellett a környezetvédelmi eredmény sem elhanyagolható. Évente több, mint negyven tonnával csökken az üvegházhatású gáz kibocsájtásunk az összes megtakarított energia típust figyelembe véve.

Pályázatokat irányító hatóság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.
Címe: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Kattintson ide a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjának eléréséhez.

A pályázat bonyolításában közreműködő szervezet az Energia Központ Nonprofit Kft.
Címe: 1134 Budapest, Váci út 45.
Kattintson ide az Energia Központ Nonprofit Kft honlapjának eléréséhez.

logo eu

2011-ben újabb pályázatot nyújtottunk be az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez Technológiai fejlesztésre. Ezt a pályázatunkat is támogatásra érdemesnek minősítette Gazdaságfejlesztési Operatív program Irányító Hatósága és 7.567.029 Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg 2011. július 15-én.
Ezen pályázatunkat 2012. május 10-én sikeresen lezártuk, a beruházás tárgyát képező eszközök üzembe állítása megtörtént.
A pályázat keretében egy automata duplafejes tűzőgép, egy hosszú karos félautomata tűzőgép, egy elektromos targonca, és egy doboztervező szoftver került beszerzésre, továbbá az egyik rotációs gép elektromos vezérlő rendszerének korszerűsítése valósult meg.
A pályázat bonyolítását a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt végezte.

Címe: 1139 Budapest, Váci út 81-83.
A Projektek az Európai Unió támogatásával valósultak meg.

logo

Telephelyfejlesztés az Ehisz Zrt-nél uniós forrásból

2008-ban a Gazdaságfejlesztési Operatív program keretében a Komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások néven kiírt pályázaton sikerült támogatást nyerni . Az Európai uniós pályázati támogatás az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában került kifizetésre. A vissza nem térítendő támogatás összege : 16.887.000 Ft A beruházási projekt teljes költsége 46.910.000 Ft + 20% áfa.

A fentiek keretében megvalósult pályázati beruházásaink: A projekt fő beruházásaként egy 2400 mm munkaszélességű rotációs kimetsző gépet vásároltunk. Üzembe állításával jelentősen javult a minőség és a termelési hatékonyság. Szintén a pályázat keretében megvalósult a szociális blokkok teljes felújítása. Mind a női,mind a férfi öltöző új burkolatot kapott,és a teljes vízvezeték rendszer cseréje megtörtént. Környezetbarát, energia és víz-takarékos berendezések kerültek felszerelésre. Kultúrált tisztálkodási és öltözési feltételek valósultak meg. A pályázati támogatás keretein belül megvalósult továbbá még kettő darab targonca beszerzése és üzembe állítása. Ezen beruházás révén a belső anyagmozgatási idő csökkent,az elektromos targonca környezetbarát és gyors anyagmozgatást biztosít. Az új diesel villástargonca üzembe állításával megnőtt az üzembiztonság és a megnövekedett anyagmozgatási feladatokat az így rendelkezésre álló három targoncával teljes biztonsággal meg lehet oldani. A belső informatikai rendszer további fejlesztése céljából további kettő darab számítógép üzembe állítása is megtörtént. Segítségével két munkaállomáson valósulhat meg a logisztikai anyagfeldolgozás párhuzamosan. A megnövekedett logisztikai számítógépes adatfeldolgozás akadálytalanul biztosítottá vált. Az eddigi megvalósult beruházások nagymértékben növelték a dolgozóink kultúrált munkavégzését, jelentősen csökkentették a gyártási önköltséget,javították a logisztikai és adatfeldolgozási munkát.

A pályázat bonyolítását a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. közreműködésével végeztük.
Címe: 1539 Budapest, Váci út 83 www.magzrt.hu
Pályázatokat irányító hatóág a Nemzeti Fejlesztési ügynökség
1133 Budapest, Pozsonyi út 56 www.nfu.hu

logo eu

 

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztése Uniós forrásból

 

A EHISZ Ipari és Szolgáltató Zrt. 66 millió forint, Európai Uniós visszatérítendő támogatást nyert el a Széchenyi 2020 Program keretében kiírt GINOP 1.2.8-20 pályázati felhíváson. A projekt maximálisan elszámolható összköltsége: 119.902.070,- Ft. Támogatási intenzitása az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás, azonban feltételekkel részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.

 

A tervezett fejlesztés eredményeképpen egy új, számítógép vezérelt adagoló- réselő- bígelő nyomtató egység kerül beüzemelésre. Mindezzel, egy teljesen automatizált gyártó gépsor kialakítása válik lehetővé, amely átfedi a tető-fenék lapolt hullámkarton dobozok gyártásának teljes technológiai szükségletét. Létre jön egy on-line gyártási folyamat, amelyben az adagoláson a fejlesztés révén jelentős minőség javulás következik be mind a nyomtatás, mind a kivitel terén. Ezáltal a gyártási kapacitásunkat a tető-fenéklapolt dobozok esetében 30-40 %-al tudjuk növelni, melynek hatására jelentős piacbővítés valósítható meg.

logo

A projekt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Ehisz Zrt. gyártástechnológiai fejlesztése, automatizált termelési folyamat kialakításával” című, GINOP-1.2.8-20-2020-02104 pályázat keretében valósul meg.

A beruházás kezdete: 2020. szeptember 10.
A beruházás fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2021. november 30.

 

 

 

 

Az Eger Meder út 26. szám alatti telephelyen tervezett Technológia fejlesztési projektről

A EHISZ Ipari és Szolgáltató Zrt. 15 millió forint, Európai Uniós vissza nem térítendő támogatást nyert el a Széchenyi 2020 Program keretében kiírt GINOP 1.2.8-20 pályázati felhíváson. A projekt támogatási intenzitása: 37,52 %. A támogatás maximálisan elszámolható összköltsége 39.980.452 Ft volt, mely beruházással a cég egri telephelyén lévő gyártástechnológiai fejlesztést hajtottunk végre.

Az elnyert pályázat kapcsán 1 db 60 FR típusú automata kombinált lézeres margógép került beszerzésre és üzembe helyezésre. Ez a berendezés egy számítógép vezérlésű lézerrel működő résvágó gép. Ezzel a technológiával tized milliméter pontosságú doboz képet lehet kivágni egy rétegelt falemez alapba, amelybe kivágó késeket és bígelő léniákat tudunk belehelyezni. Ezáltal lehetővé vált számunkra egy új termék piaci bevezetése, illetve a korábban külföldről megrendelt szerszámok telephelyünkön történő elkészítése.

A kimetszett dobozok gyártásához szükséges kimetsző szerszámokat saját gyártóműhelyünkben készítjük. Ennek a műhelynek a fejlesztését valósítottuk meg ebben a projektben. Műhelyünkben egyaránt készítünk síkágyas és rotációs kimetsző gépekhez szükséges szerszámokat. A pontos, kiváló minőségű papír csomagoló eszközök előállításához nélkülözhetetlen a kiváló minőségű kimetsző szerszám. Ezt biztosítja a jelen projektünkben vázolt csúcstechnológiának minősülő lézeres vágógép üzembe állítása. Ezzel az eszközzel lehetővé vált a legkorszerűbb csomagolási módok megvalósíthatósága, így szorosan kapcsolódik a korszerű csomagoló eszközök gyártásához.

A beszerezett berendezés minden tekintetben csúcstechnológiának számít, jelenleg a lehető legkorszerűbb gép ebben a kategóriában. A Nemzeti S3-ban Heves megye az Alacsony tudás- és technológia- intenzitású régiókba tartozik. Korszerű csomagolástechnikai fejlesztésünk által hozzájárulunk a megye papíripari ágazatának fejlődéséhez.

A projekt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Ehisz Zrt. versenyképességének növelése a technológia innovatív fejlesztésével.” című, GINOP-2.1.8-17-2017-00040 pályázat keretében valósult meg.

A beruházás kezdete: 2018. 05. 07.
A beruházás 2018. oktber 15-vel fejeződött be.