• light
    TEKINTSE MEG CÉGÜNK
    FEJLESZTÉSEIT
    és pályázatait!

Fejlesztések és pályázatok

AZ EHISZ ZRT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE A TECHNOLÓGIA INNOVATÍV FEJLESZTÉSÉVEL

Az EHISZ Ipari és Szolgáltató Zrt. 15 millió forint támogatást nyert el a Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében kiírt GINOP-2.1.8-17-2017-00040 pályázati felhíváson. A több mint 35 millió forint összköltségű beruházással a cég kimetsző szerszám gyártását fejlesztjük és korszerűsítjük.

A pályázat keretében egy Kombinált lézeres marógép került beszerzésre rotációs és síkágyas kimetsző szerszámok gyártásához.

Az elmúlt években végrehajtott technológiai fejlesztés jelentős piaci növekedést eredményezett. A megnövekedett termelési volumen és a fejlesztés révén bevezetett új gyártástechnológiai eljárások, nélkülözhetetlenné tették a gyártási folyamatokhoz szükséges eszközök fejlesztését is. Ilyen eszköz a kimetszett technológiával készült hullámkarton dobozok gyártásához szükséges kimetsző szerszám, mivel kimetsző gépeinkhez saját magunk gyártjuk az ezekhez szükséges kimetsző szerszámokat.

Ezzel a fejlesztéssel kiváló minőségű kimetsző szerszámok előállítása vált lehetségessé. A beruházással lehetővé tettük, hogy cégünk egy teljesen új technológia bevezetésével alkalmassá váljon egy magas minőségű termék előállítására, amely révén az általa gyártott csomagoló eszközök minősége is jelentősen javul.
A piaci igények folyamatos változása, sokszínűsége, a már kivívott hírnév és piaci pozíció megtartása és annak további erősítése, illetve a rendkívül erős konkurencia nagyon jó alkalmazkodási képességet követel meg, ami gyors változtatásokat, folyamatos innovációt, fejlesztést és rugalmas átszervezéseket kíván. Ehhez rugalmasan igazítható, fejlett, korszerű technológia szükséges.
Ez a berendezés egy számítógép vezérlésű lézerrel működő résvágó gép. Ezzel a technológiával tized milliméter pontosságú doboz képet lehet kivágni egy rétegelt falemez alapba, amelybe kivágó késeket és bígelő léniákat tudunk belehelyezni. A léniák hajlítását szintén egy számítógép vezérlésű automata hajlító gép végzi.

A projekt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint támogató által kezelt GINOP-2.1.8-17-2017-00040 azonosító számú pályázat keretében valósult meg.

A támogatás intenzitása 37,52%
A beruházás kezdete: 2018. 04. 02.
A beruházás befejezése 2018. 10. 15.


eu

"Az EHISZ Zrt. termelési kapacitásának bővítése" Uniós forrásból.

Az EHISZ Ipari és Szolgáltató Zrt. 207,7 millió forint összegű Európai Uniós támogatást nyert el a Széchenyi 2020 Program keretében kiírt GINOP 1.2.1-15 pályázati felhíváson. A több, mint 400 millió forint összköltségű beruházás 50%-át támogatta a magyar kormány az Európiai Regionális Fejlesztési Alap segítségével. A beruházással cég egri telephelyét bővítettük és jelentős gépi beruházást hajtottunk végre.

AZ EHISZ Zrt, mint a hullámlemez csomagoló-eszközök gyártója a beruházást követően, évi 15 millió négyzetméter hullámkarton lemez feldolgozására alkalmas gyártókapacitással és logisztikai kiszolgáló infrastruktúrával rendelkezik.

A nagyobb piaci lefedettség elérése érdekében egy átfogó, több lépcsősre tervezett beruházás sorozat második ütemét valósítottuk meg. A megvalósult projekt révén a megfelelő infrastruktúra és korszerű technológia rendelkezésre állásával a társaság számára lehetővé válik a kedvezőbb piaci pozíció megszerzése és új ipari szegmens kiszolgálása.
Ebben a projektben megvalósult a meglévő raktár és üzemház bővítése közel 1000 m2 nagyságban, továbbá a szociális kiszolgáló helyiségek kialakítása 100 millió Ft értékben. 300 millió Ft értékben technológiai berendezések beszerzése valósult meg, a következők szerint, új síkágyas kimetszőgép, ragasztó hajtogató pálya, három szín nyomtatására alkalmas Slotter réselőgép, hulladék bálázógép, továbbá számos kisebb, a gyártást segítő berendezés.

A beruházásnak köszönhetően jelentősen bővül gyártási kapacitásunk és termékeink minősége. Cégünk közel 60 munkavállalójának munkahelyét megőrizzük és további munkahelyeket teremtettünk.
A fejlesztés további eredménye a jelentős gyártási hatékonyság növekedése, amely biztosítja a nagyobb piaci részesedés elérését és a vállalkozás hosszú távú stratégiájának megvalósítását. Ezek a fejlődési lehetőségek csak egy nagyobb átfogó fejlesztéssel valósítható meg, mind a termékek szintjén, mind a kiszolgáló infrastruktúrát illetően. Ezek megvalósítása egy kizárólag Magyar tulajdonú vállalkozás számára jelentős terhet jelentene a kormány által nyújtott pályázati lehetőségek nélkül.
Tervezzük a fejlesztés harmadik ütemének megvalósítását a GINOP 1.2.1-16 pályázati forrás segítségével. A harmadik ütem megvalósulásával tudnánk befejezni a teljes fejlesztési programunkat. Ezzel válna lehetővé számunkra minden gyártási terület korszerű és hatékony eszköz ellátottsága.
A projekt a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság által kezelt GINOP-1.2.1-15-2015-00033 pályázat keretében valósul meg.

A beruházás kezdete: 2015. október 28.
A beruházás befejezése 2017. január 20.

eu

Az EHISZ Ipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. 60 millió forint, az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatást nyert el az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért című pályázati felhíváson. A csaknem 100 millió forint összköltségű beruházással cégünk telephelyét korszerűsítettük és bővítettük.

2010-ben megvásároltunk a jelenlegi telephelyünkkel azonos címen lévő 6096 m2-es területet a rajta lévő rossz állapotú üzemcsarnokkal és a hozzá tartozó szociális helyiségekkel együtt. Ennek felújítására 2013. decemberében megjelenő ÉMOP-1.1.1/FB-13-2013/0064 pályázaton sikerült támogatást nyernünk.
Ennek keretében első ütemben megvalósítottuk a három egységből álló üzemcsarnok teljes felújítását, amelyre

60 millió forint

vissza nem térítendő támogatást kaptunk.

logo

Az első ütemben csak építészeti munkákat valósítottunk meg, megteremtve annak a lehetőségét, hogy az esetleges újabb pályázati lehetőséggel már technológiai beruházásokat akadálytalanul végre tudjunk hajtani, biztosítva azok helyigényét.
Ezen beruházásunkat sikeresen végrehajtottuk és első ütemként megvalósult egy korszerű üzemház kialakítása. Elkészült egy korszerű, a jelenkor kihívásainak mindenben eleget tevő műhelycsarnok, gazdaságos fűtési és világítási rendszerrel és kiváló hőszigetelési jellemzőkkel. Beépítettünk egy 16 kW-os napelem rendszert, amely a leendő beépített technológiánk 25 %-nak biztosítja a villamos energiát. Ez már jelenleg is villamos energiát termel, amelyet értékesítünk a villamos szolgáltató felé.
2015. februárjában megtörtént a végleges műszaki átadás. A pályázati elszámolásként a záró kifizetési kérelem 2015. május 15-én beadásra került, melyet a NORDA pályázat kezelő cég el is fogadott.
Második ütemben tervezzük az üzemház technológiával történő betelepítését és a szociális rész felújítását.

A Projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.
A pályázat bonyolítását a NORDA Északmagyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 
3525 Miskolc Széchenyi utca 107.  végezte.

 

2010-ben a KEOP-5.3.0/B jelű Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program rendszeréhez benyújtott „Fűtés korszerűsítése kondenzációs kazánokkal, melegvíz előállítás napkollektorokkal” című pályázatunk 2011 áprilisában 9.677.249 Ft támogatást nyert. Ezt a beruházást 2011. augusztus 30-án be is fejeztük az Ehisz Ipari és Szolgálató Zrt. Eger Meder út 26. szám alatt telephelyén. A fejlesztés által a használati melegvíz ellátásunkat a nyári hónapokban teljes egészében alternatív energiaforrásból biztosítjuk. Beépítésre került nyolc darab napkollektor, ami a nyári hónapokban a teljes használati meleg víz ellátásunkat biztosítja. A téli hónapokban a fűtési rendszer melegítésébe is besegít. A fejlesztés során beépített gázkazánok jelentős megtakarítást eredményeznek a földgáz felhasználás terén. A pályázat megvalósításával jelentős energiamegtakarítás mellett a környezetvédelmi eredmény sem elhanyagolható. Évente több, mint negyven tonnával csökken az üvegházhatású gáz kibocsájtásunk az összes megtakarított energia típust figyelembe véve.

Pályázatokat irányító hatóság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.
Címe: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Kattintson ide a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjának eléréséhez.

A pályázat bonyolításában közreműködő szervezet az Energia Központ Nonprofit Kft.
Címe: 1134 Budapest, Váci út 45.
Kattintson ide az Energia Központ Nonprofit Kft honlapjának eléréséhez.

logo eu

2011-ben újabb pályázatot nyújtottunk be az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez Technológiai fejlesztésre. Ezt a pályázatunkat is támogatásra érdemesnek minősítette Gazdaságfejlesztési Operatív program Irányító Hatósága és 7.567.029 Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg 2011. július 15-én.
Ezen pályázatunkat 2012. május 10-én sikeresen lezártuk, a beruházás tárgyát képező eszközök üzembe állítása megtörtént.
A pályázat keretében egy automata duplafejes tűzőgép, egy hosszú karos félautomata tűzőgép, egy elektromos targonca, és egy doboztervező szoftver került beszerzésre, továbbá az egyik rotációs gép elektromos vezérlő rendszerének korszerűsítése valósult meg.
A pályázat bonyolítását a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt végezte.

Címe: 1139 Budapest, Váci út 81-83.
A Projektek az Európai Unió támogatásával valósultak meg.

logo

Telephelyfejlesztés az Ehisz Zrt-nél uniós forrásból

2008-ban a Gazdaságfejlesztési Operatív program keretében a Komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások néven kiírt pályázaton sikerült támogatást nyerni . Az Európai uniós pályázati támogatás az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában került kifizetésre. A vissza nem térítendő támogatás összege : 16.887.000 Ft A beruházási projekt teljes költsége 46.910.000 Ft + 20% áfa.

A fentiek keretében megvalósult pályázati beruházásaink: A projekt fő beruházásaként egy 2400 mm munkaszélességű rotációs kimetsző gépet vásároltunk. Üzembe állításával jelentősen javult a minőség és a termelési hatékonyság. Szintén a pályázat keretében megvalósult a szociális blokkok teljes felújítása. Mind a női,mind a férfi öltöző új burkolatot kapott,és a teljes vízvezeték rendszer cseréje megtörtént. Környezetbarát, energia és víz-takarékos berendezések kerültek felszerelésre. Kultúrált tisztálkodási és öltözési feltételek valósultak meg. A pályázati támogatás keretein belül megvalósult továbbá még kettő darab targonca beszerzése és üzembe állítása. Ezen beruházás révén a belső anyagmozgatási idő csökkent,az elektromos targonca környezetbarát és gyors anyagmozgatást biztosít. Az új diesel villástargonca üzembe állításával megnőtt az üzembiztonság és a megnövekedett anyagmozgatási feladatokat az így rendelkezésre álló három targoncával teljes biztonsággal meg lehet oldani. A belső informatikai rendszer további fejlesztése céljából további kettő darab számítógép üzembe állítása is megtörtént. Segítségével két munkaállomáson valósulhat meg a logisztikai anyagfeldolgozás párhuzamosan. A megnövekedett logisztikai számítógépes adatfeldolgozás akadálytalanul biztosítottá vált. Az eddigi megvalósult beruházások nagymértékben növelték a dolgozóink kultúrált munkavégzését, jelentősen csökkentették a gyártási önköltséget,javították a logisztikai és adatfeldolgozási munkát.

A pályázat bonyolítását a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. közreműködésével végeztük.
Címe: 1539 Budapest, Váci út 83 www.magzrt.hu
Pályázatokat irányító hatóág a Nemzeti Fejlesztési ügynökség
1133 Budapest, Pozsonyi út 56 www.nfu.hu

logo eu